میانگین امتیار کاربران: / 35
ضعیفعالی 

مادر

مادر مثل سنبل
مادر چشمه و گل


مادر شاد و خندان
رفت سوی آسمان

او رفته از اینجا
ما مانده ایم تنها

قلب همه شکسته
غم در دلم نشسته

از عطر تن او
گل ها شده خوش بو

دیگر این فرشته
در باغ بهشته
13 آذر 91
مانیا باقرزاده ( 8 ساله)

آخرین بروزرسانی (جمعه ، 4 اسفند 1391 ، 11:20)